Biết rằng em là Gái xinh mông to, thế nhưng tôi vẫn lo sợ. Không ai có thể biết trước ngày mai sẽ ra sao, vì thế sợ lắm nếu một ngày nào đó thiên thần nhỏ của tôi sẽ vẫy đôi cánh trắng, bỏ tôi lại và ra đi với đôi mông lép ^^

gai-xinh-mong-to-khong-lo-chet-doi (2)

gai-xinh-mong-to-khong-lo-chet-doi (3)

gai-xinh-mong-to-khong-lo-chet-doi (4)

gai-xinh-mong-to-khong-lo-chet-doi (6)

gai-xinh-mong-to-khong-lo-chet-doi (7)

gai-xinh-mong-to-khong-lo-chet-doi (8)

gai-xinh-mong-to-khong-lo-chet-doi (9)

gai-xinh-mong-to-khong-lo-chet-doi (10)

gai-xinh-mong-to-khong-lo-chet-doi (11)

gai-xinh-mong-to-khong-lo-chet-doi (12)

gai-xinh-mong-to-khong-lo-chet-doi (13)

gai-xinh-mong-to-khong-lo-chet-doi (14)

gai-xinh-mong-to-khong-lo-chet-doi (15)

gai-xinh-mong-to-khong-lo-chet-doi (16)

gai-xinh-mong-to-khong-lo-chet-doi (17)

gai-xinh-mong-to-khong-lo-chet-doi (18)

[gai xinh mong to] [anh gai xinh mong to]
Rate this post