Cô Gái Xinh Đẹp mới từ ở ban công đi vào, Tráng Hán lại văn thơ cảm khái tiếp: “Thế gian này chắc chỉ có nước rửa chân của lão đại là thơm nhất.”

maria-co-gai-xinh-dep (1)

maria-co-gai-xinh-dep (2)

maria-co-gai-xinh-dep (3)

maria-co-gai-xinh-dep (4)

maria-co-gai-xinh-dep (5)

maria-co-gai-xinh-dep (6)

maria-co-gai-xinh-dep (7)

maria-co-gai-xinh-dep (8)

maria-co-gai-xinh-dep (9)

maria-co-gai-xinh-dep (10)

maria-co-gai-xinh-dep (11)

maria-co-gai-xinh-dep (12)

maria-co-gai-xinh-dep (13)

maria-co-gai-xinh-dep (14)

[nhac san gai xinh] [ngam gai xinh]