Nói đến bộ phim học đường “Em Của Anh Đừng Của Ai” của nhóm hài Faptv thì chắc hẳn các bạn đang nghĩ đến 2 hot girl đã gây nên tên tuổi cho bộ phim này đó là An Vy Nguyễn (vai Hải My) và Hot Girl Lan Hương (vai Lan Hương)

Nếu nói về nhan sắc của 2 em hot girl này thì không còn gì phải bàn cãi rồi, “Mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 10”, và chắc hẳn rất nhiều bạn muốn biết là An Vy Nguyễn và Lan Hương ai dễ thương hơn, theo mình thì mỗi người có một nét dễ thương và đáng yêu khác nhau nên mình sẽ không so sánh hot girl nào dễ thương hơn, mà mình chỉ đưa ra những hình ảnh dễ thương nhất của từng hot girl.

Và sau đây mời các bạn cùng xem top 109 hình ảnh đẹp nhất, dễ thương nhất của An Vy Nguyễn từ năm 2016 đến nay 2018.

hinh-anh-de-thuong-nhat-cua-hot-girl-faptv-an-vy-nguyen-2018-26

hinh-anh-de-thuong-nhat-cua-hot-girl-faptv-an-vy-nguyen-2018-27

hinh-anh-de-thuong-nhat-cua-hot-girl-faptv-an-vy-nguyen-2018-28

hinh-anh-de-thuong-nhat-cua-hot-girl-faptv-an-vy-nguyen-2018-29

hinh-anh-de-thuong-nhat-cua-hot-girl-faptv-an-vy-nguyen-2018-12

hinh-anh-de-thuong-nhat-cua-hot-girl-faptv-an-vy-nguyen-2018-10

hinh-anh-de-thuong-nhat-cua-hot-girl-faptv-an-vy-nguyen-2018-08

hinh-anh-de-thuong-nhat-cua-hot-girl-faptv-an-vy-nguyen-2018-07

hinh-anh-de-thuong-nhat-cua-hot-girl-faptv-an-vy-nguyen-2018-13

hinh-anh-de-thuong-nhat-cua-hot-girl-faptv-an-vy-nguyen-2018-14

hinh-anh-de-thuong-nhat-cua-hot-girl-faptv-an-vy-nguyen-2018-15

hinh-anh-de-thuong-nhat-cua-hot-girl-faptv-an-vy-nguyen-2018-17

hinh-anh-de-thuong-nhat-cua-hot-girl-faptv-an-vy-nguyen-2018-29

hinh-anh-de-thuong-nhat-cua-hot-girl-faptv-an-vy-nguyen-2018-28

hinh-anh-de-thuong-nhat-cua-hot-girl-faptv-an-vy-nguyen-2018-27

hinh-anh-de-thuong-nhat-cua-hot-girl-faptv-an-vy-nguyen-2018-26

hinh-anh-de-thuong-nhat-cua-hot-girl-faptv-an-vy-nguyen-2018-18

hinh-anh-de-thuong-nhat-cua-hot-girl-faptv-an-vy-nguyen-2018-19

hinh-anh-de-thuong-nhat-cua-hot-girl-faptv-an-vy-nguyen-2018-21

hinh-anh-de-thuong-nhat-cua-hot-girl-faptv-an-vy-nguyen-2018-22

hinh-anh-de-thuong-nhat-cua-hot-girl-faptv-an-vy-nguyen-2018-23

hinh-anh-de-thuong-nhat-cua-hot-girl-faptv-an-vy-nguyen-2018-16

hinh-anh-de-thuong-nhat-cua-hot-girl-faptv-an-vy-nguyen-2018-09